Sevil Üstündağ Blog

Hakkımızda

Hakkımızda

Misyonumuz; 2000 yılından bu yana  ofisimizde,  konularında uzman iş ortaklarımız   ile birlikte Türkiye’nin her yerinde; Kanuni Defterlerin Tutulması Vergi Uyumu Bütçeleme Devlet Teşvik ve Hibeleri Danışmanlığı Mali Danışmanlık Denetim     Konularında  ilgili kanunlar...

Danışmanlık

Danışmanlık

Yabancı Sermaye ve Kambiyo Mevzuatı uygulamaları ve danışmanlığı Yatırım ve teşvik danışmanlığı Yurt içi ve Yurt dışı yönetim raporlamaları İrtibat Bürolari Kuruluşu ve danışmanlık Ulusal ve uluslararası proje çalışmaları için kurulması gereken şirket veya ortaklıklar...

Denetim 22.759

Denetim

İç denetim, organizasyonunun yeniden yapılandırılması geliştirilmesi İşletmenin mevcut hesap sistemlerinin Muhasebe Sistemi Genel Uygulama tebliğine göre yeniden yapılandırılması, Mali analiz ve raporlama sistemlerinin oluşturulması

Vergi

Vergi

Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi ve Yabancı Uyruklu Personel Vergi Planlaması Temel Türk Vergi Kanunlarına ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık Mali mevzuatta meydana gelen değişikliklerin her şirketin faaliyetlerine özgü olabilecek özellikli çözüm gerektiren durumlarda teknik bilgilendirme...

Muhasebe ve Mali İşler

Muhasebe ve Mali İşler

Mali Müşavirlik Sistem kurulumu ve denetimi Yasal beyannamelerinin hazırlanması Personel takip ve raporlama Türk vergi mevzuatına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlaması. Sermaye artışının tespiti raporları Yabancı yatırımcıların Türkiye’de kuracakları şirket, şube veya irtibat...