Danışmanlık

  • Yabancı Sermaye ve Kambiyo Mevzuatı uygulamaları ve danışmanlığı

  • Yatırım ve teşvik danışmanlığı

  • Yurt içi ve Yurt dışı yönetim raporlamaları

  • İrtibat Bürolari Kuruluşu ve danışmanlık

  • Ulusal ve uluslararası proje çalışmaları için kurulması gereken şirket veya ortaklıklar konularında danışmanlık hizmeti sunmak

  • Serbest Bölge uygulamaları,

  • Uluslararası vergi anlaşmalarına ilişkin danışmanlıklar

You may also like...