Hizmetlerimiz

Muhasebe Mali İşler

Değişen teknoloji yardımıyla, müşterilerimize vergi ve muhasebe fonksiyonlarını geleceğe hazırlamaları için yardım ediyoruz. Tekdüzen Muhasebe sistemi ve Türk Vergi Kanunları çerçevesinde Vergi ve muhasebe sistemlerinizin  ticari hedeflerinizle uyumlu hale getirmek için muhasebe sisteminizin uygun bir şekilde yapılandırılması konusunda  yardımcı oluyoruz.

Vergi

Konusunda uzman iş ortaklarımız ile birlikte

  • Sektörel Bazda Vergi Planlaması
  • Vergi Uyuşmazlıkları Çözümü
  • KDV iade süreçleri takibi

Denetim

İşletmelerde her türlü işlem, sözleşme, belge, kayıt ve finansal raporlama sistemlerinin güvenilirliğinin, mevzuata uygunluğunun, etkinliğinin ve verimliliğinin denetlenmesi,  risk ve kontrol değerleme faaliyetlerine destek sağlanması, önerilerde bulunulması, kontrollerin uygun ve etkin olup olmadığının test edilmesi bu sayede kurum kültürüne uygun iç kontrol ortamının oluşturulması ve iç denetim fonksiyonlarının geliştirilmesi konularında müşterilerimize hizmet sunulmaktadır.

Teşvik Hibe Danışmanlığı

İşletmelerin sermaye yapısını güçlendirmek, kaynak yapısını çeşitlendirmek  amacıyla Devlet , AB Programları ve Özel Fonlar tarafından sağlanan  teşvik ve yardımlar konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

You may also like...